کلیدهای رمز برای حساب های Google به عنوان جایگزین های “قوی تر” برای گذرواژه ها عرضه می شوند

همچنین، کلیدهای امنیتی Yubico YubiKey 5Ci در دسترس هستند در آمازون.

Deirdre O Donnell – نویسنده ارشد فناوری – 6274 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2018