قیمت 2023 Lenovo Legion Slim 5 شاهد کاهش 38 درصدی برای SKU جعبه باز با پردازنده Ryzen 5 7640HS و پردازنده گرافیکی RTX 4060 است.

به لطف 6 هسته Ryzen 5 7640HS و RTX 4060، Lenovo Legion Slim 5 باید برای بازی های FHD کافی باشد. در آزمایش ما، RTX 4060 تنها 8 درصد از پردازنده گرافیکی موبایل RTX 3070 Ti، 4 درصد جلوتر از موبایل RTX 3070 و 20 درصد سریعتر از موبایل RTX 3060 در معیار Time Spy Graphics است. این عملکرد به خوبی به بازی ترجمه می‌شود، زیرا این برد توانایی کافی برای بازی Diablo 4 را با سرعت 165.5 فریم در ثانیه، Star Wars: Jedi Survivors با سرعت 63 FPS و Resident Evil 4 با نرخ 72.7 در تنظیمات FHD/Ultra دارد.