بررسی گوشی‌های هوشمند realme 10: گوشی میان‌رده شیک و سبکOnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(2535 – 2769، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(78 – 7890، n=150، 2 سال گذشته) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(2356 – 2632، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(62 – 9814، n=150، 2 سال گذشته) میانگین Mediatek Helio G99
(3388 – 3450، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(688 – 4679، n=150، 2 سال گذشته) میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(91 – 16067، n=227، 2 سال گذشته) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(2618 – 2843، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(73 – 25350، n=226، 2 سال گذشته)

6139 نکته ها ~100% +131٪

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(2413 – 2653، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(3622 – 3798، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(635 – 7042، n=226، 2 سال گذشته) سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(254 – 10062، n=201، 2 سال گذشته)

3160 نکته ها ~100% +132٪

realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(1183 – 1364، n=4) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(247 – 14002، n=224، 2 سال گذشته)

4181 نکته ها ~100% +212٪

realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(1155 – 1340، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(22 – 3751، n=206، 2 سال گذشته)

1138 نکته ها ~100% 201%

realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 میانگین Mediatek Helio G99
(342 – 378، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(101 – 3707، n=198، 2 سال گذشته)

1137 نکته ها ~100% +211٪

realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 میانگین Mediatek Helio G99
(323 – 366، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144
میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(4.5 – 113، n=260، 2 سال گذشته) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین Mediatek Helio G99
(12 – 16، n=4) میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(1.9 – 142، n=261، 2 سال گذشته) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین Mediatek Helio G99
(14 – 18، n=4) میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(2.8 – 86، n=261، 2 سال گذشته) سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 میانگین Mediatek Helio G99
(8.4 – 10، n=4) موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(0.7 – 56، n=261، 2 سال گذشته) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 6144 سامسونگ گلکسی A23 5G
Qualcomm Snapdragon 695 5G, Adreno 619, 4096 realme 10
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 8192 موتورولا موتو جی 72
Mediatek Helio G99، Mali-G57 MP2، 6144 میانگین Mediatek Helio G99
(5.4 – 6.5، n=4)


منبع: https://www.notebookcheck.net/realme-10-Smartphone-Review-Snazzy-and-light-mid-range-phone.683405.0.html