Lenovo Slim 7i 16IAH7 قدرتمند با Core i7-12700H و پردازنده گرافیکی Arc A370M با قیمت 31 درصدی در B&H Photo کاهش یافت

خرید Lenovo Slim 7i 16IAH7 در B&H Photo