AYA NEO AMD Ryzen 7 7840U و سایر ارتقاء سخت افزاری را برای دستگاه های بازی موجود ارائه می دهد

در عوض، این شرکت قصد دارد ارتقاهای سری Ryzen 7000 یا AYA NEO 2 و AIR Plus را ارائه دهد. طبق پست‌هایی که در کانال رسانه‌های اجتماعی آن منتشر شده است، یکی از دو روش ارتقا به مشتریان ارائه می‌شود. از یک طرف، AYA NEO واحدهای AIR Plus را با APUهای Ryzen 7000 ارسال خواهد کرد، البته در تاریخ نامشخصی فعلا. از سوی دیگر، امکان ارسال مجدد واحدها به AYA NEO برای مهندسین آن برای انجام ارتقاء نیز وجود خواهد داشت.

متأسفانه، زمان و قیمت گزینه دوم نیز مشخص نیست. علاوه بر این، AYA NEO بسته ارتقاء بلندگو را برای واحدهای اصلی AIR ارائه کرده است. این شرکت امیدوار است که کیت ارتقاء بلندگوی AIR را تا اواسط ماه می آماده کند، اگرچه گزینه ارتقاء بلندگوهای AYA NEO نیز وجود خواهد داشت. به طور مشابه، AYA NEO یک کیت هیت سینک جدید برای واحدهای AYA NEO 2 و AYA NEO GEEK ارائه می دهد که نمای کلی آن را می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید.