گفته می شود که اینتل Meteor Lake مشکل دار برای رایانه های رومیزی حذف شده است زیرا SKU 14 هسته ای MTL-S اکنون می تواند بر اساس معماری Arrow Lake باشد.

با این اوصاف، هنوز خیلی زود است که در مورد اینکه نسل پانزدهمین سری پردازنده های اینتل چگونه خواهد بود صحبت کنیم، بنابراین اطلاعات ارائه شده در اینجا را با احتیاط در نظر بگیرید.

فواد مرتضی – نویسنده فنی – 429 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2021