گارمین ویژگی های جدیدی را برای ساعت های هوشمند Forerunner، Instinct 2، Fenix ​​7، Epix 2، Marq 2 و Enduro 2 با آخرین به روز رسانی پایدار منتشر می کند.

علاوه بر این، پچ جدید حاوی پارامترهای دینامیک جدید در حال اجرا، از جمله آهنگ، زمان تماس با زمین و طول گام است، بدون نیاز به لوازم جانبی یا برنامه های اضافی. همچنین، اکنون یک گزینه مربیگری تطبیقی ​​وجود دارد که یک برنامه تمرینی شخصی برای دوچرخه سواران ایجاد می کند و یک جلسه تمرین توصیه شده روزانه را ارائه می دهد. گارمین می افزاید که این برنامه های آموزشی بر اساس عملکرد فعلی و مسابقات آتی تطبیق خواهند یافت، مشروط بر اینکه در تقویم Garmin Connect گنجانده شده باشند. لطفا ببینید بیانیه مطبوعاتی گارمین برای جزئیات بیشتر