گارمین نسخه بتای عمومی 10.22 را به عنوان نسخه کاندید انتشار برای سری Venu 2 با رفع اشکال منتشر کرد.

گارمین تنها چند روز پس از عرضه نسخه بتا 10.21 عمومی، نسخه بتای عمومی 10.22 را برای سری Venu 2 عرضه کرد. ظاهراً ساخت پایدار بعدی سری Venu 2 نیز، Public Beta 10.22 حاوی چند رفع اشکال است اما ویژگی جدیدی ندارد.


منبع: https://www.notebookcheck.net/Garmin-releases-Public-Beta-10-22-as-Release-Candidate-build-for-Venu-2-series-with-bug-fixes.653680.0.html