گارمین تاریخ رویداد بعدی راه اندازی سخت افزار را با تیزر مرموز تایید کرد

با این حال، به نظر می رسد که گارمین در تلاش است تا Vivomove Trend را نیز عرضه کند. در این مرحله، ما نمی‌توانیم گارمین بیش از یک ساعت هوشمند را در هفته آینده معرفی کند، همانطور که اغلب در رویدادهای معرفی قبلی خود چنین بوده است. احتمالاً گارمین تیزرهای بیشتری را از هم اکنون تا 8 نوامبر منتشر خواهد کرد.