گارمین به‌روزرسانی نرم‌افزار پایدار جدید را با رفع اشکال و ویژگی‌های جدید برای سری Fenix ​​6 و سایر ساعت‌های هوشمند منتشر کرد.

لطفاً توجه داشته باشید که به‌روزرسانی ممکن است هنوز برای بارگیری در ساعت هوشمند شما آماده نباشد. به طور معمول، گارمین به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار پایدار عمده را به صورت دسته‌ای منتشر می‌کند. با این حال، نسخه 25.00 نرم افزار سیستم باید هر زمان که گارمین آن را به ساعت هوشمند Enduro، Fenix ​​6، Marq، Quatix 6 یا Tactix Delta شما فشار می دهد، به طور خودکار دانلود و اعمال شود. انتشار نرم افزار System 25.00 همچنین دوره 24.xx آلفا/بتای Garmin را به پایان می رساند. با این حال، شرکت تأیید نکرده است که نسخه‌های جدید بتا برنامه چه زمانی در دسترس خواهند بود.