کیت تیونینگ جدید ظاهر بسیار اسپرت تری به تسلا مدل Y می دهد

.170
منبع: https://www.notebookcheck.net/New-tuning-kit-gives-the-Tesla-Model-Y-a-much-sportier-appearance.696695.0.html

10 گوشی برتر
گوشی‌های هوشمند، فبلت‌ها، ≤6 اینچی، گوشی‌های هوشمند دوربین