کاهش قیمت عظیم Sony Xperia 1 IV به شایعات مبنی بر اینکه Xperia 1 V ممکن است با برچسب قیمت Samsung Galaxy S23 Ultra مطابقت داشته باشد اعتبار می بخشد.

Sony Xperia 5 IV را در آمازون بخرید