کاهش قیمت عظیم Sony Xperia 1 IV به شایعات مبنی بر اینکه Xperia 1 V ممکن است با برچسب قیمت Samsung Galaxy S23 Ultra مطابقت داشته باشد اعتبار می بخشد.

دنیل آر دیکین
دانیل آر دیکین – مدیر اخبار و مجله – 2932 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2012