پس از انتشار Ear (1) و Phone (1) هیچ چیز محصول “عالی” بعدی را اذیت نمی کند

هیچ چیز راه اندازی چیزی “عالی” را اذیت نکرده است، با مدیر عامل شرکت کارل پی افزود: “گاهی اوقات پاسخ درست در مقابل شما قرار می گیرد”. در حالی که شرکت و مدیر عامل آن در مورد برنامه‌ریزی‌ها صمیمانه صحبت می‌کنند، نشت‌های مختلف بینش‌هایی را در مورد آنچه می‌تواند در افق Nothing باشد ارائه می‌دهد.


منبع: https://www.notebookcheck.net/Nothing-teases-next-sublime-product-following-Ear-1-and-Phone-1-releases.653246.0.html