مشتریان حساب پس انداز اپل ادعا می کنند تاخیر در برداشت انتقال

گلدمن ساکس، شریک فین‌تک Apple Savings نیز به شکایات دارندگان سپرده با تاکید بر اینکه کسانی که چنین تاخیر انتقالی را تجربه می‌کنند در اقلیت هستند، پاسخ داده است. با این وجود، برخی از مشتریان گزارش شده‌اند که از پشتیبانی مشتری ارائه‌دهنده خدمات از نظر کیفیت و سازگاری آن انتقاد کرده‌اند.

دیر اودونل
Deirdre O Donnell – نویسنده ارشد فناوری – 6371 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2018

یک کیف پول پاور بانک ESR HaloLock بخرید تا به امنیت کارت های فیزیکی خود کمک کنید آمازون