فروش قوی Ryzen 7 5800X3D، Raptor Lake و Zen 4 را در انتها باقی گذاشت.

AMD Ryzen 7 5800X3D را در آمازون بخرید