تجزیه و تحلیل سیستم شارژ تسلا برتری آن را نسبت به کانکتورهای CCS نشان می دهد

شارژر قابل حمل تسلا Leectron Level 2 (NEMA 14-50, 240V 40A) را در آمازون دریافت کنید