تا 69 دلار از یک گیمبال جدید دوربین اکشن هوهم تخفیف بگیرید

با توجه به این نکته، گیمبال ارتقا یافته همچنین می تواند Insta360 ONE R 1 اینچی را مدیریت کند، در حالی که Pro3 نمی تواند. آن “کیت سه پایهنسخه ای که با یک سه پایه تلسکوپی RS01 و یک نگهدارنده اضافی برای نصب گوشی هوشمند در یک طرف ارائه می شود، در حال حاضر با قیمت 129 دلار آمریکا یا 40 دلار آمریکا با قیمت معمولی در دسترس است.

با این حال، وارد کردن کد HohemPro4Tenoff در صورت تسویه‌حساب می‌تواند 10 دلار دیگر از آن قیمت را کاهش دهد. سپس دوباره، کسانی که می توانند فقط با iSteady Pro4 و یک سه پایه ساده تر و کوچکتر مدیریت کنند، می توانند هر دو را فقط با قیمت از آمازون خریداری کنند. 99.99 دلار آمریکا در حال حاضر.