تاریخ عرضه Star Wars Jedi: Survivor شش هفته به عقب افتاد و به 26 آوریل رسید

آنیل جایگزین کنید
Anil Replace – نویسنده ارشد فناوری – 1250 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2019

10 گوشی برتر
گوشی‌های هوشمند، فبلت‌ها، ≤6 اینچی، گوشی‌های هوشمند دوربین