بسته های باتری تسلا Cybertruck 4680 ممکن است برای تولید کارخانه Fremont برنامه ریزی شودمنبع: https://www.notebookcheck.net/Tesla-Cybertruck-4680-battery-packs-may-be-scheduled-for-Fremont-factory-production.662879.0.html

شارژر شارژر EV ChargePoint Home Flex 50A را در آمازون دریافت کنید

در ماه فوریه، تاسیسات باتری تسلا در جاده کاتو در فرمونت با میلیونمین سلول 4680 تولید شده در آنجا افتخار کرد و از آن زمان تعداد واحدها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. به عنوان مثال، خودروهای جدید مدل Y از کارخانه آستین، اکنون با بسته‌های ساختاری سلول به شاسی ساخته شده از 4680 باتری عرضه می‌شوند که جدا کردن و تغییر تک تک سلول‌ها تقریبا غیرممکن است. Cybertruck می‌تواند از معماری بسته‌های باتری مشابه استفاده کند زیرا آنها از خط تولید تازه ساخته شده در طبقه دوم کارخانه Fremont تحویل داده می‌شوند.