بررسی موتورولا اج 40: سبک باریک با قاب چرمی وگان{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_338001_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_338001_0_0’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464). عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Motorola Edge 40 Mali-G77 MP9, Dimensity 8020, 256 GB UFS 3.1 Flash ؛ تست استرس شدید حیات وحش؛ 1.1.0.2: Ø7.53 (7.51-7.56)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_333209_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_333209_0_0’);” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2_ke عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Google Pixel 7 Mali-G710 MP7، Tensor G2، 128 گیگابایت UFS 3.1 Flash ؛ تست استرس شدید حیات وحش؛ 1.1.0.2: Ø9.65 (8.06-11.1)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_329626_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_329626_0_0’. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Motorola Edge 30 Adreno 642L, SD 778G+ 5G, 128 GB UFS 3. تست استرس شدید حیات وحش؛ 1.0.9.1: Ø4.57 (4.54-4.59)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_330812_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_330812_0_0’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2_8). عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Nothing Phone (1) Adreno 642L, SD 778G+ 5G, 256 GB UFS 31. فلش؛ تست استرس شدید حیات وحش؛ 1.0.9.1: Ø4.12 (4.09-4.14)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_336942_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_336942_0_0’. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Samsung Galaxy A54 5G Mali-G68 MP5، Exynos 1380، 128 گیگابایت UFS 2. فلش؛ تست استرس شدید حیات وحش؛ 1.1.0.2: Ø4.85 (4.84-4.87)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_333446_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464_333446_0_0’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2464). عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Xiaomi 12T Pro 5G Adreno 730, SD 8+ Gen 1, 256 GB UFS 3.1 فلش؛ تست استرس شدید حیات وحش؛ 1.1.0.2: Ø16.1 (15.7-16.7)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_338001_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_338001_0_0’). عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Motorola Edge 40 Mali-G77 MP9, Dimensity 8020, 256 GB UFS 3.1 Flash ؛ پایداری تست استرس حیات وحش؛ 0.0.0.0: Ø26.6 (26.5-26.7)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_333209_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_333209_0_0’. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Google Pixel 7 Mali-G710 MP7، Tensor G2، 128 گیگابایت UFS 3.1 Flash پایداری تست استرس حیات وحش: Ø32.8 (25.8-39.3)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_329626_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_329626_0_0’. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Motorola Edge 30 Adreno 642L, SD 778G+ 5G, 128 GB UFS 3. پایداری تست استرس حیات وحش؛ 0.0.0.0: Ø16.9 (16.8-17)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_330812_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_330812_0_0’. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Nothing Phone (1) Adreno 642L, SD 778G+ 5G, 256 GB UFS 31. فلش؛ پایداری تست استرس حیات وحش؛ 0.0.0.0: Ø15.3 (15.3-15.3)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_336942_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Samsung Galaxy A54 5G Mali-G68 MP5، Exynos 1380، 128 گیگابایت UFS 2. فلش؛ پایداری تست استرس حیات وحش: Ø16.9 (16.8-17)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_333446_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2347_333446_0_0’);” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2_4. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Xiaomi 12T Pro 5G Adreno 730, SD 8+ Gen 1, 256 GB UFS 3.1 فلش؛ پایداری تست استرس حیات وحش؛ 0.0.0.0: Ø59.7 (57.2-64.7)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2603_333209_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2603_333209_0_0’). عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Google Pixel 7 Mali-G710 MP7، Tensor G2، 128 گیگابایت UFS 3.1 Flash پایداری تست استرس نامحدود حیات وحش: Ø34.4 (28.6-40.2)
{element.style.opacity=’0.3′;});document.getElementById(‘bc_svgline_201_2603_336942_0_0′).style.opacity=’1’;” onmouseout=”document.getElementById(‘bc_svgline_201_2603_336942_0_0’. عرض = 2 “;document.querySelectorAll(‘polyline.nbcSG_chart’).forEach(element => {element.style.opacity=’1′;});”>Samsung Galaxy A54 5G Mali-G68 MP5، Exynos 1380، 128 گیگابایت UFS 2. فلش؛ پایداری تست استرس نامحدود حیات وحش: Ø17 (17-17.1)


منبع: https://www.notebookcheck.net/Motorola-Edge-40-review-Slim-lightweight-with-vegan-leather-case.733687.0.html