ایلان ماسک با تولید مدل 2 و کارخانه گیگافکتوری مکزیک که آن را تولید خواهد کرد به خود می بالد

اتصال دیواری 48A تسلا را با کابل 24 اینچی در آمازون دریافت کنید