Nvidia RTX 6000 با 18176 هسته CUDA و 300 W TDP 15 درصد کندتر از RTX 4090 در 3DMark Time Spy

OP موفق شد 3DMark Time Spy را اجرا کند و امتیاز کلی 28.319 و در آزمون گرافیکی 30518 را به دست آورد. این کارت با Intel Core i9-13900K جفت شد. RTX 6000 امتیاز گرافیکی 36844 را به دست آورد که با میانگین RTX 4090 برابری می کند، قبل از به روز رسانی ویندوز ظاهراً امتیازات را کاهش می دهد.

Time Spy واقعاً یک معیار ایده‌آل برای این نوع پردازنده‌های گرافیکی نیست، اما نمودار مانیتورینگ نشان می‌دهد که کارت در هر دو تست گرافیکی از ساعت ۳ گیگاهرتز خود در حال حرکت است. با کسب امتیاز در همه جا، تخمین عملکرد ادعایی RTX 4090 Ti بر اساس آنها کمی دشوار می شود.

Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition را با بهترین خرید خریداری کنید