Nothing Phone (1) با پشتیبانی از AirPods آزمایشی بهبود یافته به روز شد

علاوه بر این، Nothing OS 1.1.7 برای نشان دادن درصد باتری هدفون های AirPods متصل شده، پشتیبانی می کند. تا آنجا که ما می دانیم، Nothing Phone (1) یکی از تنها گوشی های هوشمندی است که از AirPods به این روش پشتیبانی می کند، اگر نه تنها گوشی هوشمندی که این کار را انجام می دهد. همانطور که تصویر زیر مشخص می کند، ویژگی مربوط به AirPods را می توان در قسمت ویژگی های تجربی در منوی تنظیمات اصلی فعال کرد. گنجاندن این ویژگی در ویژگی‌های تجربی نشان می‌دهد که به جای آماده شدن برای انتشار کامل عمومی، باید در نسخه بتا در نظر گرفته شود. هیچ چیز OS 1.1.7 نباید اکنون به عنوان یک فایل تقریباً 80 مگابایتی (OTA) برای بارگیری در دسترس باشد.