MSI Stealth GS77 با Intel Core i9-12900H و GeForce RTX 3080 Ti 24 درصد تخفیف در آمازون دریافت می کند.

MSI Stealth GS77 (12UHS-040) را در آمازون بخرید