CD Projekt Red تایید کرد DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty برای دانلود رایگان نخواهد بود.

آنیل جایگزین کنید
Anil Replace – نویسنده ارشد فناوری – 1151 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2019

زیر 300 USD/Euro، زیر 500 USD/Euro، 1000 USD/Euro، برای دانشجویان دانشگاه، بهترین نمایشگرها

ماوس بازی Razer Viper با موضوع Cyberpunk 2077 را در آمازون بخرید