AMD Ryzen 9 5950X در آمازون به زیر 500 دلار آمریکا می رسد

کودروت نیستور
Codrut Nistor – نویسنده ارشد فناوری – 5771 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2013

AMD Ryzen 9 5950X را در آمازون بخرید