کولر/جعبه گرم کننده ماکیتا 40VMax اکنون در دسترس است

جعبه کولر/گرمکن ماکیتا 40VMax دارای ظرفیت 20 لیتر می باشد.  (منبع تصویر: ماکیتا)
جعبه کولر/گرمکن ماکیتا 40VMax دارای ظرفیت 20 لیتر می باشد. (منبع تصویر: ماکیتا)

زیر 300 USD/Euro، زیر 500 USD/Euro، 1000 USD/Euro، برای دانشجویان دانشگاه، بهترین نمایشگرها