پلتفرم صدای Qualcomm S3 Gen 2 برای پشتیبانی از صدای بازی گسترش می یابد

.170
منبع: https://www.notebookcheck.net/Qualcomm-S3-Gen-2-Sound-Platform-expands-to-support-gaming-audio.727695.0.html

10 گوشی برتر
گوشی‌های هوشمند، فبلت‌ها، ≤6 اینچی، گوشی‌های هوشمند دوربین