ماژول NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB در سراسر جهان با عملکرد 100 TOPS AI راه اندازی شد

ماژول Jetson Origin NX 16 GB اکنون در چندین بازار از جمله ایالات متحده قابل سفارش است. در بیانیه مطبوعاتی NVIDIA آمده است که SoM باید با قیمت 599 دلار آمریکا در دسترس باشد، اما وب سایت آن دستگاه را با قیمت 699 دلار آمریکا فهرست کرده است. در مقابل، Jetson Orin Nano باید از ۱۹۹ دلار آمریکا برای نسخه ۴ گیگابایتی و ۲۹۹ دلار آمریکا برای نسخه ۸ گیگابایتی شروع شود.