جوشاندن داغ RX 7900 XTX RMA را رد کرد زیرا AMD دمای محل اتصال 110 درجه سانتیگراد را “عادی” می نامد.

کاربر Reddit u/nero1338 در این پست ارسال کرد r/Amd دمای اتصال در RX 7900 XTX آنها به 110 درجه سانتیگراد می‌رسید و باعث می‌شد برد حتی زمانی که فن‌ها دریچه گاز کامل می‌رفتند پایین بیاید. پس از تماس با AMD برای تأیید RMA، این شرکت در ابتدا این درخواست را رد کرد و گفت: “دما طبیعی است. اگر مشکلی وجود دارد، لطفاً با ما تماس بگیرید.» کاربر همچنین سعی کرد از r/AMDHelp کمک بگیرد، جایی که سایر Redditor ها نیز گزارش دادند که رفتار مشابهی را از کارت های خود تجربه کرده اند.

AMD RX 6950 XT را در آمازون بخرید