بیلدهای ویندوز 12 به زودی در کانال جدید Canary برای افراد داخلی آزمایش خواهند شد

10 گوشی برتر
گوشی‌های هوشمند، فبلت‌ها، ≤6 اینچی، گوشی‌های هوشمند دوربین