بنچمارک‌های Kingston Fury Renegade 2 TB PCIe4 NVMe مشکلات احتمالی کاهش عملکرد را نشان می‌دهند.ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Kingston Fury Renegade 2 TB
Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Kingston Fury Renegade 2 TB
Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Kingston Fury Renegade 2 TB
Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB Kingston Fury Renegade 2 TB
ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Kingston Fury Renegade 2 TB
Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Kingston Fury Renegade 2 TB
Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Kingston Fury Renegade 2 TB
MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Kingston Fury Renegade 2 TB
Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Kingston Fury Renegade 2 TB
Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV Kingston Fury Renegade 2 TB
ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Kingston Fury Renegade 2 TB
Razer Blade 15 Base Edition 2021، i7-10750H RTX 3060
SSD سامسونگ PM981a MZVLB512HBJQ Lenovo Legion 5 15ACH-82JU00C6GE-FL
Micron 2300 512GB MTFDHBA512TDV MSI Bravo 15 B5DD-010US
Kingston OM8PCP3512F-AB ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZM
SK Hynix HFM001TD3JX013N Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G

* … کوچکتر بهتر است


منبع: https://www.notebookcheck.net/Kingston-Fury-Renegade-2-TB-PCIe4-NVMe-benchmarks-reveal-potential-performance-throttling-issues.670263.0.html