ایلان ماسک به تسلا «مجوز چاپ پول» را می‌دهد، زیرا برای پالایشگاه لیتیوم با درجه باتری در ساحل خلیج فارس درخواست می‌کند.

اظهارنظر «مجوز چاپ پول» ایلان ماسک در مورد تصفیه سنگ لیتیوم به هیدروکسید با درجه باتری، منجر به درخواستی برای پالایشگاه لیتیوم خود تسلا در ساحل خلیج فارس شده است. تسلا ممکن است این پالایشگاه را برای مطابقت با الزامات یارانه ای جدید ایالات متحده برای تولید باتری محلی نیز بسازد.


منبع: https://www.notebookcheck.net/Elon-Musk-would-give-Tesla-the-license-to-print-money-as-it-applies-for-a-battery-grade-lithium-refinery-on-the-Gulf-Coast.649883.0.html