آلفا رومئو آماده است تا Boaty McBoatface را در تیزر شاسی بلند کامپکت الکتریکی دوباره زنده کند.