یوتیوبرها با حذف اکثر اعضای بدن، شتاب صفر تا 60 تسلا مدل 3 را به طور گسترده بهبود می بخشند.

محافظ صفحه نمایش شیشه ای اسپیگن که برای تسلا مدل 3 در آمازون طراحی شده است را بررسی کنید

انریکو فراهن