مشخصات نهایی هارلی دیویدسون LiveWire S2 Del Mar یک موتورسیکلت الکتریکی با کاربردهای کمی را نشان می دهد.

جولیان ون در مروه
در حالی که LiveWire S2 Del Mar پیش از این در معرض دید عموم قرار گرفته است، با توجه به اینکه برخی مطبوعات حتی فرصت یافتن یک واحد مطبوعاتی در خیابان‌ها را پیدا کرده‌اند، بخش فرعی هارلی دیویدسون فقط یک نگاه اجمالی به مشخصات و عملکرد تخمینی دستگاه جدید به ما ارائه کرده است. موتور سیکلت برقی

یک پایه دوربین فرمان موتور سیکلت RUIGPRO 360 درجه در آمازون بخرید.