لوتوس التره لوکس آینه های دیجیتالی را به عنوان گزینه 2225 دلاری دریافت می کند تا محدوده ای مانند Cybertruck تسلا را اضافه کند.

درپوش آینه های فیبر کربنی TSLAUCAY Tesla مدل 3 را در آمازون دریافت کنید

دوربین های پشتی در آینه الکترونیکی کناری لوتوس Eletre
دوربین های پشتی در آینه الکترونیکی کناری لوتوس Eletre
آینه های الکترونیکی جانبی Lotus Eletre
آینه های الکترونیکی جانبی Lotus Eletre